Välkommen till Förebygg.nu

15-16 november 2017

Förebygg.nu är en regional konferens med nationella perspektiv. Konferensen ska vara den främsta mötesplatsen för dem som arbetar lokalt, regionalt och nationellt med drogförebyggande arbete. Konferensen har under 15 år samlat deltagare från myndigheter, kommuner och organisationer med intresse för drogförebyggande arbete.

Du har redan nu möjlighet att intresseanmälan dig samt lämna tips på intressanta ämnen du tycker vi bör lyfta under konferensen.