Välkommen till konferensen Förebygg.nu

Förebygg.nu 2023

15-16 november

Elite Park Avenue Hotel i Göteborg
– En hybrid konferens med fokus på fysiskt deltagandet

Förebygg.nu sprider kunskap och reflektion kring det ANDTS-förebyggande arbetet. Under 20 år har konferensen samlat deltagare från myndigheter, kommuner och organisationer med intresse för drogförebyggande arbete.

Förebygg.nu har under åren kommit att bli en högt uppskattad mötesplats för alla som arbetar med eller är intresserade av främjande och förebyggande verksamhet, både lokalt, regionalt och nationellt. Det är en regional konferens med nationella perspektiv som lyfter nya forskningsrön och goda exempel.