Välkommen till Förebygg.nu

Förebygg.nu sprider kunskap och reflektion kring det ANDT-förebyggande arbetet. Förebygg.nu är en regional konferens med nationella perspektiv. Konferensen ska vara den främsta mötesplatsen för dem som arbetar lokalt, regionalt och nationellt med drogförebyggande arbete. Konferensen har under 17 år samlat deltagare från myndigheter, kommuner och organisationer med intresse för drogförebyggande arbete. Läs mer om konferensen.

Stort tack till alla som deltog på Förebygg.nu!
Nästa konferens äger rum 13-14 november 2019.