Välkommen till Förebygg.nu

13-14 november 2019 – Den tionde konferensen!

Förebygg.nu sprider kunskap och reflektion kring det ANDT-förebyggande arbetet. Konferensen är en av de främsta mötesplatserna för dem som arbetar lokalt, regionalt och nationellt med drogförebyggande arbete.  Förebygg.nu har under 18 år samlat deltagare från myndigheter, kommuner och organisationer med intresse för drogförebyggande arbete. Läs mer om konferensen.