Stort tack!

till alla föreläsare, deltagare och samarbetspartners

Tillsammans har vi genomför Förebygg.nu 2019, vår tionde konferens. Nedan hittar du dokumentation, såsom inspelade föreläsningar, poddar och föreläsarpresentationer, från konferensen.

Nu är siktet inställt på Förebygg.nu 2021

2-4 november 2021
Clarion Hotel Post, Göteborg

Förebygg.nu sprider kunskap och reflektion kring det ANDT-förebyggande arbetet. Konferensen är en av de främsta mötesplatserna för dem som arbetar lokalt, regionalt och nationellt med drogförebyggande arbete. Förebygg.nu samlar deltagare från myndigheter, kommuner och organisationer med intresse för drogförebyggande arbete.