Förebygg.nu

Förebygg.nu 2023, hölls den 15-16 november på Elite Park Avenue Hotel, Göteborg. Nästa konferens är planerad till november 2025.