Drinkrecepten från mingelkvällen 12 november!

Björn Spaks drinkar under minglet blev mycket uppskattade och flera av er har efterfrågat recepten.

Ladda hem drinkrecepten här!

Filmer från Förebygg.nu 2013!

Se alla filmer här

eller klicka på respektive länk för varje film, under tidningarna nedan.

Torsdag 14 nov 2013 – filmer

Fokusspår: Cannabis – drogen som berör

Forskningsläget internationellt och särskilt påverkan på tonårshjärnan – Fred Nyberg

Tjejer om cannabis – Mattias Gullberg

Cannabis och unga i Göteborg – Ulla Kungur

Kunskapssammanställningen: Cannabisanvändning bland ungdomar – Torbjörn Forkby och Solveig Olausson

Lokalmobilisering mot cannabis: En rapport från en FoU-cirkel – Björn Andersson, Lolo Lebedinski, Tina Gillberg och Ulrika Aebeloe

UngDOK – Ett bedömningsinstrument – Mikael Dahlberg och Annika Hallén-Hemb

Avslutning

ANDT-strategin – halvvägs mot 2015 – Maria Renström

Nå sina mål till varje pris – var går gränsen för vad som är okej? – Jonas Karlsson

Torsdag 14 nov 2013 – PDF:er

Förebyggande arbete med unga vuxna – gör vi rätt saker?

Förebyggande arbete med unga vuxna

Prosjekt lykkepromille – norsk studie
Skolförebygg

Unga vuxna om att förse unga med alkohol

Studenter och alkohol

Cannabis – drogen som berör

Cannabis neurobiology

Lokal mobilisering mot cannabis

Svensk beroendeforskning – vad är på gång?

Tjejer om cannabis

Ulla Kungur

UngDok

Jämlik hälsa – en förutsättning för ett socialt hållbart samhälle

Bra uteliv

Den stora samhällsomdaningen i vår tid

Hur stor plats tar alkoholen på din arbetsplats?

Medborgardialog – En fråga om förtroende och medskapande på Förebygg.nu

Projekt Fotosyntes

Brottsförebyggande arbete i samverkan

Kriminalvården

Polisens volontärer – en presentation

Våld i nära relationer – Länsstyrelsen

Våld i nära relationer – Polisen

Tillsyn som fenomen – från teori till praktik

Smart Ungdom

Från individ- till familjeperspektiv. Stöd till barn när föräldrar har missbruk och andra svårigheter

Arbete i partnerskap för att utveckla stöd till anhöriga

Att se och arbeta med hela familjen när föräldrar har missbruk

Barn som anhöriga

Ofödda och späda barn

Samordnat stöd till barn och föräldrar med missbruk

Tillsyn – Alkoholpolitik vs. näringsliv i framtiden?

Alkohol och folkhälsa i framtiden

Big alcohol

Cancer och alkohol

Paul efter SAAB

Tillsyn – Aktivt arbete i Trollhättan

Torsdag 14 nov 2013 – PDF:er från avslutningen

ANDT-strategin: Halvvägs mot 2015 – vad har vi uppnått och vad återstår? – Maria Renström

Nå sina mål till varje pris – var går gränsen för vad som är ok? – Jonas Karlsson