Dokumentation 2023

Här hittar du dokumentation från Förebygg.nu, 15-16 november 2023. Presentationer finns från många av årets föreläsare. Presentationerna ligger i anslutning till den programpunkt föreläsaren medverkat på.

Senast reviderad: 2023-11-23

15 november

Föreläsning: Sociala sammanhang och individers handlande – hur hälsan formas i ett ömsesidigt samspel

Föreläsning: En narkotikapolitik anpassad till nutidens och framtidens utmaningar – Narkotikautredningens slutbetänkande

Seminariepass 1
1 A. Spel om pengar – forskning, förebyggande arbete och stöd
1 B. Att mäta narkotika i avloppsvatten (enbart fysiskt)
1 C. Nya resultat från den internationella undersökningen Skolbarns hälsovanor

Seminariepass 2
2 A. Dopning bland unga – jakten på superkroppen (enbart fysiskt)
2 B. Den internationella narkotikapolitikens påverkan på unga i Sverige
2 C. Att vara nyfiken och lyhörd, vikten av föräldra-barnkommunikation för ungas substansbruk

Föreläsning: Hur kunde dödsskjutningar bland unga män bli vardag i ett av världens rikaste länder?