Filmer är nu publicerade

Som en julklapp har nu presentationerna från Förebygg.nu publicerats på hemsidan (under respektive programpunkt) samt på Förebygg.nu´s youtube kanal.

Under Förebygg.nu genomfördes 40 olika presentationspass av över 70 föreläsare. Tyvärr var det inte möjligt att filma alla dessa. De presentationer som filmades var i första hand de som genomfördes i lokalen, Draken.

Följande presentationer filmades:

 • ANDT-trender bland unga i Sverige och omvärlden med Ulf Guttormsson
 • Kontextuell prevention – The principles of environmental prevention med Gregor Burkhart
 • Barnkonventionen 2020-möjligheter och utmaningar? med Magnus Jägerskog
 • Föräldraskap och argument om cannabis med Erik Leijonmarck
 • ANDT-skuggstrategi med Håkan Leifman
 • Narkotika på krogen med Jenny Havner och Lennart Johansson
 • Göteborgsmodellen med Jessica Andersson och Maria Martini
 • Fokusspåret: Att vara ung – jubileumssymposium om psykosociala faktorers påverkan på utvecklingen från barn till ung vuxen.
  •  Ungdomars riskbeteende, platsens betydelse och social integration på fritiden med Arne Gerdner och
   Birgitta Ander samt Kristina Berglund och Anette Skårner.
  • Tidigt berusningsdrickande och ungdomars riskbeteende med Karin Boson och Russel Turner
  • Relationen mellan barn och föräldrar och ett exempel från Härryda med Sabina Kapetanovic, Birgitta Lager och Maria Holmstrand

För att se alla filmer, även från tidigare Förebygg.nu, se vår youtubekanal.

GOD JUL!