Om Förebygg.nu

Förebygg.nu är en regional konferens med nationella perspektiv. Konferensen ska vara den främsta mötesplatsen för dem som arbetar lokalt, regionalt och nationellt med drog- och brottsförebyggande arbete inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Konferensen har sedan 2001 samlat deltagare från myndigheter, kommuner och organisationer med intresse för drogförebyggande arbete. Förebygg.nu är en alkohol- och rökfri konferens.

Syfte

Syftet med konferensen är bidra till kunskapsutveckling och ge möjlighet till möten mellan olika aktörer som arbetar med förebyggande verksamhet från olika delar av landet. Möten som i sig kan leda till lokal samverkan och ett ökat preventivt arbete i hela landet.

Mål

Målet med konferensen är att ha huvudfokus på det förebyggande, främjande och brottsförebyggande arbetet i Sverige, inom alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel om pengar samt narkotikaklassade läkemedel. Konferensen skall bidra till att kunskap, erfarenheter och metoder kan spridas och utvecklas.

Målgrupper

Konferensen samlar deltagare från myndigheter, kommuner och det civila samhället med intresse för drog- och brottsförebyggande arbete. Personal och ideella från idéburna och ideella organisationer samt föreningslivet. Tjänstepersoner från Västra Götalandsregionen, övriga regioner, kommuner, statliga myndigheter, departement, företagshälsovården, studenthälsan, forskare och politiker på olika nivåer. Kommunala brottsförebyggare och drogsamordnare, länssamordnare, folkhälsostrateger, personal inom skola, barnomsorg, socialtjänst, alkoholhandläggare, tobakshandläggare, högskolor och universitet. Andra personer med intresse för preventivt arbete inom alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel och läkemedel.