Om Förebygg.nu

Förebygg.nu är en regional konferens med nationella perspektiv. Konferensen ska vara den främsta mötesplatsen för dem som arbetar lokalt, regionalt och nationellt med drogförebyggande arbete. Konferensen har under 18 år samlat deltagare från myndigheter, kommuner och organisationer med intresse för drogförebyggande arbete. Förebygg.nu är en alkohol- och rökfri konferens.

Mål

Målet med konferensen är att ha huvudfokus på det förebyggande/främjande/brottsförebyggande arbetet i Sverige när det gäller alkohol, narkotika, tobak och dopning. Konferensen skall bidra till att kunskap, erfarenheter och metoder kan spridas, utvecklas och kvalitetssäkras.

Syfte

Syftet med konferensen är att bidra till fortsatt kompetensutveckling och ge möjlighet att knyta värdefulla kontakter samt att föra samman olika yrkesgrupper med olika specialkompetenser, från olika delar av landet för att på så sätt bidra till ökad samverkan.

Målgrupper

Konferensen samlar deltagare från myndigheter, kommuner och organisationer med intresse för drogförebyggande arbete. Personal och ideella från idéburna/ideella organisationer och föreningslivet. Tjänstemän och personal från Västra Götalandsregionen, övriga regioner/landsting, kommunala och statliga myndigheter, departement. Företagshälsovården, studenthälsan, forskare och politiker på olika nivåer. Kommunala brotts/drogsamordnare, länssamordnare, folkhälsosamordnare. Personal inom skola, barnomsorg, socialtjänst, alkoholhandläggare, ansvariga från högskolor och universitet.