Program

Konferensen Förebygg.nu har under åren kommit att bli en högt uppskattad mötesplats för alla som arbetar med eller är intresserade av förebyggande eller främjande verksamhet inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spelområdet. 2023 genomförs konferensen både fysiskt och digitalt med ett program innehållande gemensamma föreläsningar samt valbara fokusspår, vilka ger möjlighet till fördjupning. Du erbjuds ett smörgåsbord av varierande smak och innehåll där du själv kan komponera ditt eget kompetensutvecklande program.

Programmet kan komma att ändras, allt för att ge bästa behållning av konferensen.

SENAST REVIDERAD: 2023-09-23

15 november

08.30 Registrering och kaffe

09.30 Invigning av Förebygg.nu 2023

10.00 Föreläsning: Sociala sammanhang och individers handlande – hur hälsan formas i ett ömsesidigt samspel

10.45 Kaffepaus

11.15 Föreläsning: En narkotikapolitik anpassad till nutidens och framtidens utmaningar – Narkotikautredningens slutbetänkande  och CAN:s Prisutdelning

12.30 Lunchpaus

13.30 Seminariepass 1

1 A. Spel om pengar – forskning, förebyggande arbete och stöd
1 B. Att mäta narkotika i avloppsvatten (enbart fysiskt)
1 C. Nya resultat från den internationella undersökningen Skolbarns hälsovanor

14.10 Paus

14.20 Seminariepass 2

2 A. Dopning bland unga – jakten på superkroppen (enbart fysiskt)
2 B. Den internationella narkotikapolitikens påverkan på unga i Sverige
2 C. Att vara nyfiken och lyhörd, vikten av föräldra-barnkommunikation för ungas substansbruk

15.00 Fikapaus

15.30 Föreläsning: Hur kunde dödsskjutningar bland unga män bli vardag i ett av världens rikaste länder?

16.30 Slut för dagen

18.30 Mingel och middag

16 november

Under konferensens andra dag väljer du ett fokusspår som du genomgående följer under hela dagen.

08:00 Registrering

09:00 Fokusspår

Fokusspår 1: Kopplingar mellan ANDTS- och brottsförebyggande arbete

Fokusspår 2: Barn som utsatt grupp (enbart fysisk)

Fokusspår 3: Aktuella trender bland unga och samhällets utmaningar (enbart fysisk)

Fokusspår 4: Skolan som förebyggande arena

Fokusspår 5: Civilsamhället som skyddande kraft för barn och unga (enbart fysisk)

10:00 Fikapaus

10:30 Fokusspår fortsätter…

11:30 Lunch

12:30 Fokusspår fortsätter…

13:30 Fika

14:00 Fokusspår fortsätter…

15:00 Avslut