Program

Konferensen Förebygg.nu har under åren kommit att bli en högt uppskattad mötesplats för alla som arbetar med eller är intresserade av förebyggande eller främjande verksamhet inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spelområdet. Under 2021 genomförs konferensen digitalt med ett program innehållande gemensamma föreläsningar samt valbara fokusspår, vilka ger möjlighet till fördjupning. Du erbjuds ett smörgåsbord av varierande smak och innehåll där du själv kan komponera ditt eget kompetensutvecklande program.

Programmet kan komma att ändras, allt för att ge bästa behållning av konferensen.

4 november

Dag med valbara fokusspår. Under förmiddagen väljer deltagarna att delta på antingen fokusspår 1 eller 2. Under eftermiddagen kan deltagarna välja mellan fokusspår 3 eller 4.

09:00 Fokusspår 1 och 2 (digital incheckning möjlig från 08.30)

Fokusspår 1: Narkotika och organiserad brottslighet

Fokusspår 2: Att lyckas med lokal ANDTS-prevention

09:45 Paus

10:00 Fokusspår 1 och 2, fortsättning

10:45 Paus

11:00 Fokusspår 1 och 2, fortsättning

12:00 Lunchpaus

13:00 Fokusspår 3 och 4 (digital incheckning möjlig från 12.30)

Fokusspår 3: Tillsyn – Alkohol, tobak och rökfria miljöer

Fokusspår 4: Föräldraskapsstöd i tonåren

13:45 Paus

14:00 Fokusspår 3 och 4, fortsättning

14:45 Paus

15:00 Fokusspår 3 och 4, fortsättning

16:00 Slut för dagen