Program

Konferensen Förebygg.nu har under åren kommit att bli en högt uppskattad mötesplats för alla som arbetar med eller är intresserade av förebyggande eller främjande verksamhet inom alkohol, narkotika, dopning och tobaksområdet. Programmet är uppbyggt utifrån gemensamma föreläsningar blandat med valbara seminarier och fokusspår. Du erbjuds ett smörgåsbord av varierande smak och innehåll vilket gör att du sätter ihop ditt eget kompetensutvecklande program.

Programmet kan komma att ändras av praktiska eller logistiska skäl, allt för att ge bästa behållning av konferensen.

12 november

18.00–ca 21.00  Förfest
Mat, musik och umgänge. Mötesplats med drop in för dig som ankommer dagen innan.

13 november

08.30 Registrering och kaffe

09.30 Invigning av Förebygg.nu 2019 i Draken

10.00 Föreläsning: ANDT-trender bland unga i Sverige och i omvärlden

10.40 Fikapaus

11.10 Föreläsning: Kontextuell prevention – The principles of environmental prevention  

11.50 CAN:s Prisutdelning i Draken

12.15 Lunch

13:30 Seminariepass 1

14.30 Fikapaus

15.00 Seminariepass 2

16.00 Förflyttning till Draken

16:10 Föreläsning: Barnkonventionen 2020-möjligheter och utmaningar?

16.50 Kort summering och avslutning av dagen

17.00 Slut för dagen

19.00 Gemensam Festkväll med trerättersmiddag

14 november

08:00 Registrering och kaffe

09:00 Fokusspår

10:15 Fikapaus

10:45 Fokusspår, fortsättning

12:00 Lunch

13:15 Fokusspår, fortsättning

14:20 Förflyttning till Draken

14:30 Gemensam avslutning: Mammorna med Alexandra Pascalidou

15:30 Fika to go