Inlägg

UR Samtiden – Förebygg.nu

Nu finns filmade föreläsningar från Förebygg.nu publicerade på UR Skola.

Till första programmet

Dokumentation från 2015 års konferens

Nu kan du ta del av Malin Billers film “I preparatens fortspår” samt ladda ner dokumentation från en del av årets programpunkter på vår hemsida. Du har även en möjlighet att beställa vykort och affischer som tagits fram utifrån Malin Billers film. Ta del av dokumentationen och filmen här.

Foto: Per-Olof Svensson