Charlotte Nordström

Charlotte Nordström är ordförande för Regionstyrelsens beredning för Folkhälsa och social hållbarhet, ordförande i styrelsen för Regiongemensam hälso- och sjukvård i Västra Götalands regionen och ledamot av Polisens insynsråd. I sina tidigare roller som förtroendevald, bland annat som kommunstyrelsens ordförande i Skara, så sattes ett starkt fokus på förebyggande insatser för att barn och unga skulle få den bästa starten i livet. Charlotte har en stark tro till ett gott och effektivt samarbete med fokus på ANDT – och brottsförebyggande arbete, varför Skara också var den första kommunen som skrev ett samverkansavtal  i vår region.