Välkommen till konferensen Förebygg.nu 2023, som i år genomförs 15-16 november.

Förebygg.nu sprider kunskap och reflektion kring det ANDTS-förebyggande arbetet. Under 20 år har konferensen samlat deltagare från myndigheter, kommuner och organisationer med intresse för drogförebyggande arbete.

Förebygg.nu har under åren kommit att bli en högt uppskattad mötesplats för alla som arbetar med eller är intresserade av prevention eller främjande verksamhet, både lokalt, regionalt och nationellt. Det är en regional konferens med nationella perspektiv som lyfter nya forskningsrön och goda exempel.

I år genomförs konferensen i hybrid form med fokus på fysiskt deltagande. Konferensen genomförs och sänds digitalt från Elite Park Avenue Hotel i Göteborg och erbjuder både föreläsningar och valbara fokusspår som ger möjlighet till fördjupning inom olika specifika områden.

Ta del av programmet och anmäl dig!

Bästa hälsningar

Arrangörsgruppen av Förebygg.nu 2023