Inlägg av Arrangörsgruppen

Länkar till konferensen!

Utskick av länkar till konferensen görs den 27 oktober samt den 2 november. Leta upp dessa mail från avsändaren anders@lansnykterhetsforbundet.nu i din mailbox. Förvara länkarna på ett sådant sätt att du har dem lättåtkomliga under 3-4 november. OBS! mailet med länkarna kan komma att hamna i din skräppostmapp.

Välkommen till Förebygg.nu 3-4 november 2021!

Nu släpper vi program och anmälan till konferensen, Förebygg.nu Förebygg.nu sprider kunskap och reflektion kring förebyggande arbete inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Konferensen har genomförts sedan 2001 och har kommit att bli en av de främsta mötesplatserna för dem som arbetar lokalt, regionalt och nationellt med drogförebyggande arbete, inom såväl kommuner, ideella organisationer […]

Din entrébiljett är skickad!

Vi har skickat din entrébiljett via mail! Din entrébiljett skall skrivas ut och visas upp i entrén när du kommer till konferensen. De vanligaste orsakerna till varför du inte fått din entrébiljett: – Mailet har hamnat i skräpkorgen. Kolla alla flikar och korgar i din mail. – Du har skrivit fel i mailadressen, och vårt […]

Nu är anmälan till Förebygg.nu 13-14 november 2019 öppen!

I november genomförs den tionde konferensen med fokus på förebyggande och främjande ANDT-arbete. Förebygg.nu är en regional konferens med nationellt perspektiv. Programmet är uppbyggt utifrån gemensamma föreläsningar blandat med valbara fokusspår och seminarier. Du erbjuds ett smörgåsbord av varierande smak och innehåll vilket gör att du sätter ihop ditt eget kompetensutvecklande program. Konferensen Förebygg.nu har […]

Vi stödjer UNHCR:s arbete

Som många av er märkte valde Förebygg.nu att ge en penninggåva till UNHCR:s viktiga arbete istället för att köpa något annat till våra föreläsare som avtackning för deras medverkan. Läs mer om UNHCR här: sverigeforunhcr.se