Röster från Förebygg.nu 2015

Se och hör mer om vad förebygg.nu är genom att titta på en film från förra konferensen.

Dokumentation från Förebygg.nu, 11-12 november 2015 hittar du här!
Bland annat Malin Billers film ”I preparatens fotspår” om narkotikans, tobakens och alkoholens historia, samt presentationer från 2015.