Stort tack till alla föreläsare, funktionärer och deltagare som var med och skapade Förebygg.nu 2023 !

På facebook och Instagram för Förebygg.nu sociala medier finner ni korta referat och bilder från konferensens genomförande.

Under dokumentation finns föreläsarnas presentationer (som PDF format).

Vi vill också passa på att rekommendera er att delta på vår ”systerkonferens” drogFOKUS som genomförs nästa höst i Karlstad, 23-24 oktober.