Magnus Jägerskog

Magnus Jägerskog är civilekonom och har en magisterexamen inom företagsekonomi, från Stockholms Universitet. Han har sedan början av 2000‐talet innehaft olika chefsroller inom ideell sektor samt i statligt ägt bolag. Mellan 2011 och 2016 var Magnus vd på Systembolagets dotterbolag IQ, dessförinnan har han bland annat arbetat som marknads‐ och kommunikationschef på organisationen Friends. Magnus är generalsekreterare för Barnens rätt i samhället, Bris sedan 2016.