Ulf Guttormsson

Ulf Guttormsson är chef på avdelningen för Analys och metod hos CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Från CAN har han många års erfarenhet av utredningsarbete på ANDT-området. Bland annat har Ulf varit redaktör för CAN:s återkommande rapport Drogutvecklingen i Sverige, jobbat med CAN:s undersökningar om skolelevers drogvanor, såväl nationellt som internationellt, liksom studier gällande vuxnas alkoholkonsumtionsvanor.